4 Saal Modi Sarkaar 29 | SKILL INDIA | KUTCH


103 Views        1     0


Source - DD News Gujarati, Published on - 20 Jun 2018 11:19 am

આપણા દેશમાં દરેક નાના મોટા શહેરમાં લાખોની સંખ્યામાં યુવાનો નોકરી ઈચ્છે છે. મોદી સરકારે દરેક શહેરમાં કૌશલ કેન્દ્ર ખોલીને આ યુવાનોને નોકરી કે પછી સ્વરોજગારીનું કામ શરૂ કરી તેઓનું સ્વપ્નું પૂરૂં કર્યું છે. આપને અમે લઈ જઈએ છીએ ભૂજના એક એવા ટ્રેનિંગ સેન્ટર પર જ્યાં મફતમાં કલા કૌશલ્ય શીખવાડવામાં આવે છે.

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 05/03/2020