ડાંગમાં મિશન ઇન્દ્રધનુષના ત્રીજા તબક્કા અંતર્ગત રસીકરણ કરવામાં આવ્યું


8 Views        0     0


Tags - DD  DD Girnar  dd Gujarat  Dd Gujarati LIVE  dd Gujarati LIVE  dd Headlines  dd News  Fatafat News  Fatafat News today  giranar  Gujarat news  Gujarat News Online  Gujarati  Gujarati news  Gujarati news channel live  Gujarati news Live  Gujarati news live  Gujarati news live tv  Gujarati news today  gujrati  in gujarati  news  Top News stories  Top trending news India  


Source - DD News Gujarati, Published on - 25 Dec 2018 12:53 pm

#ddnews #gujaratinews #livenewsડાંગ માં ,મિશન ઇન્દ્રધનુષ ના ,ત્રીજા તબક્કા અંતર્ગત , રસીકરણ કરવા માં આવ્યું હતું. ભારત સરકાર ના, અને રાજ્ય સરકાર ના ,પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય ના ઉપક્રમે , રાજ્ય ના, છેવાડે આવેલા ,ચિંચ ધરા ગામ માં,બાળકો ને ,રોગ પ્રતિકારક રસી આપવા માં આવી હતી. આ અંગે, આરોગ્ય કેન્દ્ર ના ડોક્ટર ,ખુશ્બુ બહેને જણાવ્યું હતું ,કે ,સરકાર ના પ્રયત્નો છે ,કે ,છેવાડે આવેલા ગ્રામિણ વિસ્તારો માં પણ ,બાળકો સ્વસ્થ રહે , તે માટે નિઃશુલ્ક રસીકરણ કરવામાં આવે છે

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 01/05/2019