કેવડિયા ખાતે નવું ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન કાર્યરત કરાશે: ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા


16 Views        0     0


Source - DD News Gujarati, Published on - 26 Oct 2018 01:35 pm

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 10/07/2020