மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பாக மாற்ற வேண்டும் #PodhigaiTamilNews #பொதிகைசெய்திகள்


23 Views        0     0


Source - Tamil News - Doordarshan, Published on - 29 Oct 2019 09:21 pm

பயன்படுத்தாத நிலையில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை 24 மணி நேரத்தில் மழை நீர் சேக...

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 11/02/2020