കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധിയിലൂടെ ലഭിച്ച സഹായത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇടുക്കിയിലെ കര്‍ഷകര്‍


27 Views        2     0


Source - Kerala DD News, Published on - 30 Jul 2020 02:37 pm

കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധിയിലൂടെ ലഭിച്ച സമാശ്വാസം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്‌തെന്ന് ഈ മലയോര കര്‍ഷകന്റെ ...

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 04/08/2020