નવસારીના બે યુવકોએ પેટ ઉપર તલવાર વડે તરબૂચ કાપી બનાવ્યો Guinness World Record | Gujarat | Navsari


387 Views        7     0


Source - DD News Gujarati, Published on - 08 Oct 2018 03:40 pm

#GuinnessWorldRecord #guinessworldrecord2018 #worldrecordvideos નવસારી ના બે યુવાન જેમને અત્યંત તીક્ષ્ણ ખીલા પર સૂઈને પોતાના પેટ પાર 39 તરબુચ 3 કિલો ની તલવાર થી તોડીને સ્થાપ્યો ગિનીશ વર્લ્ડ રેકોર્ડ.

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 16/09/2019