નવસારીના બે યુવકોએ પેટ ઉપર તલવાર વડે તરબૂચ કાપી બનાવ્યો Guinness World Record | Gujarat | Navsari


345 Views        7     0


Tags - best videos  best videos of 2018  breaking news  DD  DD Girnar  dd news  dd news gujarati  dd sports  doordarshan news  giranar  gujarat news  Gujarati  gujarati news  gujrati  in gujarati  india news  latest news  latest videos  news  news in gujarati  trending news  video of the day  world records  youtube trending  


Source - DD News Gujarati, Published on - 08 Oct 2018 03:40 pm

#GuinnessWorldRecord #guinessworldrecord2018 #worldrecordvideos નવસારી ના બે યુવાન જેમને અત્યંત તીક્ષ્ણ ખીલા પર સૂઈને પોતાના પેટ પાર 39 તરબુચ 3 કિલો ની તલવાર થી તોડીને સ્થાપ્યો ગિનીશ વર્લ્ડ રેકોર્ડ.

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 16/04/2019